KUP ONLINE
O nas

[PL]

EMILIA MEBLE Sp. z o.o. to rdzennie polski producent mebli tapicerowanych z dużym doświadczeniem i szeroką ofertą interesujących modeli mebli. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości narożników, kanap, foteli, puf oraz zestawów wypoczynkowych. W naszym zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w okolicach Poznania (Wielkopolska) wytwarzamy meble, które trafiają głównie do sieci handlowych w krajach Unii Europejskiej. Naszą specjalizacją jest rynek niemiecki, gdzie trafia ponad 65% naszej produkcji. Nie mniej ważny jest dla nas rynek krajowy, gdzie oferujemy nasze meble za pośrednictwem wybranych salonów na terenie całej Polski.

Dzięki posiadanemu parkowi maszynowemu samodzielnie wykonujemy wszystkie elementy naszych mebli. Współpracujemy z siecią tartaków, które dostarczają nam najwyższej jakości surowiec do budowy naszych stelaży – elementów stanowiących o trwałości mebli. Tkaniny obiciowe pozyskujemy od szerokiego grona renomowanych producentów, którzy od wielu lat współpracują z sieciami handlowymi w krajach Europy Zachodniej. Dzięki temu nasi klienci mogą być absolutnie pewni jakości i trwałości mebli, które opuszczają naszą fabrykę. Pozwala nam to również zaoferować meble w przeogromnym wyborze obić, nie ujętych w standardowej ofercie produkcyjnej zamieszczonej w katalogach, broszurach, a nawet w serwisie internetowym firmy. Pracownicy współpracujących z nami salonów meblowych kontaktując się bezpośrednio z nami będą w stanie pomóc w doborze nietypowych, acz dostępnych na rynku tkanin obiciowych.

Corocznie opracowujemy i wprowadzamy na rynek nowe modele mebli, utrzymując jednocześnie produkcję modeli dotychczas oferowanych. Stale udoskonalamy również meble obecne w naszej ofercie. Pozwala to nam utrzymać konkurencyjność produktową, a jednocześnie zadbać o pozyskanych wcześniej klientów. Oprócz produktów prezentowanych na naszej stronie internetowej oraz w katalogu możemy również wytwarzać konkretne modele mebli zgodnie z dokumentacją, którą otrzymamy od naszych klientów.

Posiadamy własną niewielką flotę aut ciężarowych, które realizują cykliczne dostawy mebli do sieci handlowych, do naszych hurtowych klientów w Europie Zachodniej oraz do salonów meblowych na terenie całej Polski.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą. Chętnie nawiążemy współpracę z nowymi punktami sprzedaży detalicznej na terenie kraju oraz z eksporterami poszukującymi fachowych, rzetelnych i wydajnych producentów mebli tapicerowanych.

 

[RU]

ООО Мебель Эмилия – это исконно польский производитель мягкой мебели с большим опытом и развёрнутым предложением интересных моделей мебели. Мы специализируемся в проектировке и производстве диванов, угловых диванов, кресел, пуфов и мебели для отдыха высокого качества. На нашем производственном предприятии, расположенном в окрестностях Познани (Великопольша) мы производим мебель, которая поступает, главным образом, в торговые сети стран Европейского союза. Нашим главным адресатом является немецкий рынок, куда попадает свыше 65% нашей продукции. Но не менее важным является для нас также отечественный рынок, на который наше предложение поступает посредством избранных салонов на территории всей Польши.

Благодаря имеющемуся машинному парку, мы самостоятельно изготавливаем все элементы нашей мебели. Мы сотрудничаем с сетью лесопилен, которые поставляют нам сырье высочайшего качества для создания каркасов – элементов, отвечающих за прочность и надёжность мебели. Обивочный материал мы приобретаем от группы проверенных производителей, которые уже многие годы работают с торговыми сетями в странах Западной Европы. Благодаря этому наши Клиенты могут абсолютно полагаться на качество и прочность мебели, которая изготавливается на нашей фабрике. Это даёт нам возможность предлагать мебель с преогромным выбором обивки, которая не включена в стандартное производственное предложение, размещённое в каталогах, брошюрах или даже на сайте фирмы.    

Работники сотрудничающих с нами мебельных салонов, связываясь непосредственно с нами, будут в состоянии помочь выбрать нетипичную, но доступную на рынке обивочную ткань. Мы ежегодно разрабатываем и вводим на рынок новые модели мебели, сохраняя в то же время производство предлагаемого до сих пор предложения. Мы также постоянно совершенствуем мебель из нашего текущего предложения. Это даёт нам возможность сохранять конкурентоспособность продуктов, и параллельно заботиться о ранее привлечённых клиентах. Кроме продуктов, представленных на нашем сайте, а также в каталоге, мы в состоянии изготовить конкретную модель мебели согласно документации, полученной от наших клиентов.

Мы располагаем собственным небольшим парком грузовых автомашин, которые осуществляют циклические поставки мебели в торговые сети, нашим оптовым клиентам в Западной Европе, а также в мебельные салоны на территории всей Польши.

Приглашаем Вас ознакомиться с нашим предложением. Мы будем рады установить сотрудничество с новыми пунктами розничной продажи на территории Польши, а также с экспортёрами, которым необходим профессиональный, надёжный и эффективный производитель мягкой мебели.

 


Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)